Week 7 – Donderdag

CHRISTENEN MET UITSTRALING; lezen: 2 Korintiërs 4: 6 – 15; Douma blz. 125 Wat bedoelt Paulus met de ‘kennis van zijn luister’? Luister is een oud woord. Het betekent: zijn heerlijkheid, zijn glorie. Denk aan de verheerlijking van Jezus op de berg(Matt 17). De heerlijkheid...
Lees meer →