Week 7 – Donderdag

CHRISTENEN MET UITSTRALING; lezen: 2 Korintiërs 4: 6 – 15; Douma blz. 125
Wat bedoelt Paulus met de ‘kennis van zijn luister’? Luister is een oud woord. Het betekent: zijn heerlijkheid, zijn glorie. Denk aan de verheerlijking van Jezus op de berg(Matt 17). De heerlijkheid straalde daar van Hem af. Over die heerlijkheid gaat het hier ook.

Als je dat ontdekt, wat doet dat met jou? Komt iets van die heerlijkheid bij jou binnen? Zouden anderen er iets van merken? Vers 7 zegt dat het best moeilijk zal blijven. Hij vergelijkt het met een aarden pot. Die kan zo maar in stukken vallen. Waar komt de grote kracht daar voor die zwakke aarden potten vandaan?
Vers 8 – 9 vertelt over tegenslag en vervolging in je leven.

  • Merk je daar ook iets van?
  • Hoe ga je meestal met tegenslag om?
  • Wat zou je kunnen betekenen voor christenen in nood in deze wereld?
  • Wat in deze verzen helpt je om het vol te houden op zijn weg te blijven?
  • Wat is de zin van vervolging? Kan God dat niet stopzetten?

Laat een reactie achter

*

captcha *