Over de preken

Tijdens de projectperiode overdenken en bespreken we de volgende hoofdzaken:

Week 1: VOLG MIJ –  Wie is Jezus? Wie is Hij voor jou?
Week 2: WEES BLIJ en HEB LIEF – Jezus uitstralen in liefde, vreugde en zachtmoedigheid
Week 3: JEZUS AANDOEN – Jezus uitstralen in zwakheid, dienstbaarheid, rechtvaardigheid en wijsheid
Week 4: VOLG JEZUS OVERAL – In de praktijk: werk en school; verkeer en samenleving; huwelijk en gezin; kerk
Week 5: MET JEZUS VERBONDEN – Geestelijke oefeningen: Samenkomsten; Bijbel; Gebed; Jezusgebed
Week 6: JEZUS SAMEN VOLGEN – Geestelijke oefeningen: Kleine groepen; leven in eenvoud; Geestelijke hulp; uitstraling
Week 7: TOT BLOEI KOMEN – Stille week: bezinning en verwerking

Het projectboek ‘Jezus uitstralen – worden als Hij” heeft na een korte inleiding vier hoofddelen.

We willen u graag laten weten hoe zich dat verhoudt tot het rooster in het handboek en tot de prediking op de projectzondagen.

Het handboek, dat we als projectteam gemaakt hebben, is bedoeld om u/jou te helpen bij het geregeld lezen en bespreken van het projectboek. Voor elke week staat er voor vier dagen bijbel teksten en leesgedeeltes met bezinningsvragen aangegeven. We hebben expres elke week ruimte gelaten om in de rest van de week wat te kunnen herlezen en het persoonlijk te verwerken.

Uit het totale rooster van het project in het handboek blijkt dat we in de preken steeds hoofdstukjes uit deel 1 (Zeven bijbelse uitdrukkingen) aandacht geven op de 7 zondagen in de projecttijd. Dit deel gaat namelijk over de bijbelse of theologische basis, waar de meer praktische delen 2, 3 en 4 van het projectboek op stoelen. In steeds andere bijbelse bewoordingen en beelden wordt in deel 1 herhaald dat alleen in nauwe verbondenheid met Jezus zelf, we iets van Hem kunnen weerspiegelen.

Deel 2, 3 en 4 van het boek zijn in feite allemaal praktische toepassingen van dat gegeven: deel 2 t.a.v. ons karakter (Zeven uitstralingsmogelijkheden), deel 3 t.a.v. levenssituaties (Zeven praktijksituaties) en deel 3 op geestelijk gebied (Zeven geestelijke oefeningen).

In de eerste week van het project gaat het over de basis van het project: Wat het betekent Jezus te volgen en wat dat te maken heeft met je uitstraling. 2 Cor. 3: 18 blijkt een sleuteltekst te zijn. Douma noemt in zijn inleiding, die we dan lezen, verschillende misverstanden die we dienen te vermijden als het gaat om het volgen en uitstralen van Jezus.

In week 2 en 3 bezinnen we ons op karaktereigenschappen van Jezus. Dat is deel 2 in het projectboek. Maar in de prediking gaan we elke week weer terug naar het eerste deel omdat het onmogelijk is onze Heer te dienen zonder een constante nauwe verbinding met Hem. De uitdaging voor de predikers is om steeds op een creatieve manier verbindingen te leggen tussen het voorbeeld van Jezus en onze eigen levenspraktijk. Door de week gaan we daar dan nog praktischer op in.

In week 4 bespreken we verschillende praktijksituaties uit het leven van alledag. In deel 3 van het projectboek worden er zeven genoemd. De prediking waarmee we het inleiden op de zondag gaat erover welke geur je verspreidt op de plekken waar je gesteld bent.

Gedurende week 5 en 6 bezinnen we ons op verschillende geestelijke oefeningen die we gebruiken om te groeien in het geloof. In de inleiding ervan op de zondagen letten we weer op de gestalte van Jezus, met het gebed dat Hij meer en meer in en onder ons zichtbaar wordt. En daarmee naderen we al de eindfase van dit gemeenteproject.

In week 7, de Stille Week vóór Pasen, worden we uitgenodigd de tijd te zoeken om de afscheidswoorden van Jezus te overdenken. En er komen dan nog verschillende creatieve gelegenheden om samen onze verbondenheid in Christus te leven en te vieren. Het komt prachtig uit dat we dit in onze beide gemeenten besluiten met het gedenken van de dood en opstanding van onze Heer. Dat is de grond waarop we dit gemeenteproject zowel starten als afsluiten.