Over het gemeenteproject

Vanaf 15 februari 2015 tot en met Pasen gaan de gemeenteleden van NGK ‘De Ontmoeting’  en GKV Barneveld-Voorthuizen ons veertig dagen lang bezighouden met het thema ‘Jezus uitstralen’.

De komende tijd kunt u zich opgeven voor een bestaande of een nieuwe groeigroep, al dan niet gemengd met leden van de zusterkerk. ,,Wij hopen dat iedereen die dat kan gaat meedoen in een gespreksgroep. Maar voor de duidelijkheid: er is geen enkele verplichting of druk om mee te doen. U kunt ook besluiten om alleen thuis het projectboek te lezen en zelfs om alleen de zondagse diensten te volgen. Maar we willen iedereen wel uitdagen en verleiden om mee te doen, want je weet niet wat je anders mist aan mooie schatten die we samen kunnen ontdekken binnen Gods koninkrijk.

Op deze site kunt u voor en tijdens het project materialen downloaden die u nodig heeft bij de persoonlijke bijbelstudies en groeigroepbijeenkomsten. Verder zullen de preken rondom het gemeenteproject op deze site beschikbaar komen, zullen er wekelijks publicaties verschijnen in de vorm van een blog en vindt u er een overzicht van alle activiteiten rondom het gemeenteproject.

Zes weken plus één

Dit gemeenteproject staat gepland voor de zes weken voorafgaand aan de Paasweek. Daarna zijn er tijdens de Stille Week nog diverse activiteiten voor de gezamenlijke verwerking ervan. Met behulp van een handleiding bij het projectboek kan iedereen zelf in de projecttijd geregeld met de onderwerpen bezig zijn; in de handleiding staan ook gespreksvragen voor de groei- en gespreksgroepen en er komen aangepaste materialen voor onze jeugdleden. In de zondagse ochtenddiensten komen we steeds terug op de theologische basis van heel het project door te kijken naar wat de Bijbel erover zegt met allerlei bewoordingen en beelden. Tenslotte zal deze site proberen een verbindende factor te zijn tussen alle activiteiten binnen dit project.

Jezus uitstralen?

De naam van het project komt van het gelijknamige projectboek “Jezus uitstralen – worden als Hij” van Jos Douma. Zo’n titel kun je verkeerd opvatten – alsof wij zelf in staat zouden zijn de levensstijl van Jezus te imiteren. Wie het boek van Douma kent, weet dat dit beslist niet bedoeld wordt. Heeft Jezus zelf immers niet gezegd toen Hij het had over vruchten die Hij van ons verlangt: “Zonder Mij kun je niets doen” ( Joh. 15:5). Zonder de levende verbinding met Jezus, en het actieve werk van Zijn Geest in ons hart, kunnen wij geen goede vruchten voortbrengen. Maar verbonden met Hem is het juist Zijn bedoeling dat wij Zijn beeld gaan weerspiegelen – omdat Hij leeft in ons en wij in Hem. Jezus uitstralen – Ja, dat kan dus wel, maar nooit uit onze eigen kracht!”

Meer informatie

De komende tijd zal er geleidelijk aan steeds meer informatie over het gemeenteproject op deze site verschijnen. Via beamerpresentaties in de zondagse diensten wordt u ook op de hoogte gebracht van activiteiten. Het projectboek van Jos Douma is bedoeld om thuis door te lezen – voor elke week staan vier lezingen van 3 of 4 bladzijden gepland. Er komt een handleiding met bezinnings- en gespreksvragen zodat u weet wat er elke week moet worden gelezen en wat de grote lijn is van het project. In de hal van de beide kerken staan tijdens de ochtenddiensten projecttafels met mensen van het team waar u ook terecht kunt met eventuele vragen. Eind januari zijn de bestelde projectboeken daar beschikbaar.