Groeigroepen

Binnen NGK De Ontmoeting is het al een bekend fenomeen, de groeigroepen. Nu we samen het gemeenteproject ‘Jezus Uitstralen’ gaan invullen, worden groeigroepen ook bij de GKV geïntroduceerd. Eigenlijk is groeigroep alleen maar een andere benaming voor kring of bijbelstudiegroep. Groeigroepen zijn een soort gespreksgroepen. Deze groepen komen tijdens het project wekelijks bij elkaar om het thema van die week te bespreken aan de hand van het handboek.

Er zijn er drie vormen om samen met gemeenteleden het materiaal van het handboek te bespreken. Dit kan met je bestaande kring/bijbelstudie, door aansluiting bij een nieuw te vormen groeigroep binnen je eigen gemeente of door je aan te sluiten bij een gemixte groeigroep van leden van NGK De Ontmoeting en de GKV.

Al een aantal jaren komt een groeigroep van 55-plussers uit de NGK gergeld bijeen op de maandagmiddag van 15.00 uur in ‘De Verbinding’, Verbindingsweg 26 in Voorthuizen. Tijdens het project hoopt deze groep bijeen te komen op maandag 16 februari en op 2, 9, 16 en 23 maart van 15.00-16.30 uur. Aansluiting bij deze groep is mogelijk voor 55-plussers uit NGK De Ontmoeting en de GKV.